Van de ‘Kroning van Maria’ naar de ‘Logtwalpaal’

Door: Piet Hubers

Wat kunnen deze twee nou met elkaar te maken hebben? Je zou denken dat er nauwelijks raakvlakken mogelijk zijn. Maar er blijkt toch op zijn minst een wonderlijk verband te bestaan.

De ‘Kroning van Maria’ is het kleinste van de twee altaarschilderijen uit de Handelse Kapel dat onlangs gerestaureerd is. Het wacht nu in de zijkapel om uiteindelijk definitief weer een prominente plek te krijgen.

In vroeger tijden hing het boven het grote schilderij – ‘Maria Ten Hemelopneming’. Op oude 18e eeuwse votiefschilderijen, die ook in onze kerk hangen – staan ze samen afgebeeld.
In het weldoenersboekje dat Rector Luijten bijhield staat te lezen: ‘de Kroning van Maria is geschonken (waarschijnlijk na 1734) door de erven van Henrick Theunis van Hout van Boeckel, welkers kinderen hebben laten maken de bovenste schilderie in den hoogen en nieuwen altaer’.
Henrick van Hout is in 1727 op 69-jarige leeftijd overleden en begraven op zijn eigen hoeve die destijds ‘Hulsbosse’ heette.
Wat is nu de link met de Logtwalpaal?
De naam Logtwalpaal is al eeuwenoud, maar toch heette dezelfde plek in nog vroeger tijden ‘Hulsbosch’ en daar stond ook al een grenspaal. Vrijwel zeker verwijst de naam van de hoeve Hulsbosse naar die Hulsbosch(paal).

De Logtwalpaal
Op de grens tussen Handel en Boekel aan de rand van het motorcrosscircuit.
De Logtwalpaal is de eerste van de vier historische grenspalen die verleden jaar zijn geplaatst door Erfgoedstichting Handel. Samen zijn ze tastbare elementen in de wandelroute die een stukje van onze mooie historie laat weerleven.

Terug naar Henrick van Hout. Henrick overleed in 1727, dat is 5 jaar nadat Daniel de Brouwer zich met zijn broeders in Handel vestigde. Bijna 15 jaar voordat deze broeders naar de andere kant van de Landmeerseloop op Boekels grondgebied trokken en daar Huize Padua stichtten. Het is interessant om na te gaan of Henrick een link heeft met een van de vele ‘van Hout-families’ in het huidige Handel.
Tot op heden is mij dat nog niet duidelijk geworden.

Wat ik tot mijn verrassing wel tegenkwam, is een ander familieverband: een achterkleinzoon van Henrick blijkt een bet-over-grootvader te zijn van mijn schoonmoeder Miet Ketelaars.
Daardoor is die Logtwalpaal nog een beetje meer van ons…