Stichting Erfgoed Handel is een Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI

Wat ANBI betekent voor u

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Extra stimulans voor culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd