Lees meer over de rijke historie van Handel

Stichting Erfgoed Handel

Welkom op onze website

Handel bezit een rijke historie aan erfgoed. Denk aan de eeuwenlang bestaande Mariadevotie en talloze bedevaarten naar ons genadeoord. Daarnaast was Handel de eerste vestigingsplaats van de Duitse Ridderorde in onze contreien. En zo speelde Handel dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van de Commanderij van Gemert.

Ook de omgeving van Handel, tussen de breuklijnen van de Peelrandbreuk aan de westkant en de Handelse Breuk aan de oostkant, is uniek te noemen en daar waar je het niet vermoedt is historische rijkdom te vinden.
Nog steeds is Handel om deze redenen en meer voor bezoekers een geliefd en aantrekkelijk dorp waaraan zij vaak liefdevolle herinneringen koesteren.

De Stichting Erfgoed Handel stelt zich ten doel:

  • het verzamelen, documenteren, archiveren en veilig stellen van cultureel, historisch en religieus erfgoed van Handel;
  • de stichting streeft ernaar de rijke historie van Handel onder de aandacht te brengen en de kennis van onze historie te vergroten.

Ontstaan van onze stichting

Stichting Erfgoed Handel is het vervolg op de Stichting Cultureel en Religieus Erfgoed Handel. Deze laatste stichting kwam voort uit de voormalige Werkgroep Handelse Keskes en de Stichting Orgelfonds.
De Werkgroep Handelse Keskes werd op 4 mei 1982 opgericht om de restauratie van de Keskes langs de weg Gemert-Handel mogelijk te maken. Na de voltooiing daarvan werd op 20 december 1988 Stichting Orgelfonds opgericht, die de restauratie van het eeuwenoude Van Dijck-orgel ter hand nam. Na een statutenwijziging ontstond hieruit op 26 juni 2012 de eerder genoemde Stichting Cultureel en Religieus Erfgoed Handel. Omdat de stichting in haar opzet verder wil kijken dan alleen naar het culturele en het religieuze bezit van Handel is voor een meer omvattende naam gekozen: Stichting Erfgoed Handel.

Nieuws & Actueel

Helpt u mee?

Alleen kunnen wij het niet. Wij zijn afhankelijk van de hulp en inbreng van anderen voor het verzamelen van oude foto’s van ons dorp, van gebeurtenissen of van personen. Maar ook andere zaken zoals bidprentjes worden graag ontvangen.
Daarnaast is er ook financiële steun nodig voor kostbare projecten. Bijvoorbeeld de restauratie van het torenuurwerk. Donaties en sponsorschap zijn erg welkom. Wilt u met een gift hieraan bijdragen? Lees meer over de donatiemogelijkheden en stuur ons een bericht indien u ons wilt steunen.

Artikelen

Het laatste nieuws en interessante artikelen

Doneren

Helpt u mee om kostbare projecten te borgen?

Publicaties

Bekijk alle informatieve uitgaven van Handel