Bewerking van de ‘Brauvilliers’ steen

Omdat een aantal kruiswegstaties in ons processiepark in de jaren 40 van de vorige eeuw hier en daar behoorlijk in verval geraakten, werd indertijd besloten tot vervanging. De beeldend kunstenaar Manus Evers (1903-1981) werd hiervoor in de arm genomen.
Nadat de overeenkomst met Manus Evers in 1958 verbroken werd, bleef er een onbewerkte steen achter. Manus heeft uiteindelijk drie kruiswegstaties (lll, Vll en Vlll) vervangen.

In 2019 vatte Stichting Erfgoed Handel het plan op om de achtergebleven steen te laten bewerken en deze een prominente plek te geven bij de kapel. De beeltenis die op de steen komt zal een blijvende herinnering zijn aan 800 jaar bedevaartsoord Handel.

Door Corona kwam het project tijdelijk tot stilstand en het is er in 2020 verder ook niet meer van gekomen.

Met het bewerken en het plaatsen van de steen zijn kosten gemoeid die we door donaties kunnen dekken.

Wil je ons helpen? Of wil je wat meer informatie?
Neem contact op met het bestuur via het contactformulier.

Deel dit artikel:

Wilt u ons werk steunen?

Uw giften zijn van harte welkom.
Stichting Cultureel Erfgoed heeft een ANBI-status. U kunt daardoor gebruik maken van bijzondere voordelige fiscale regelingen.