Behoud van het oude kerkhof

Wie door ons mooie processiepark wandelt, zal op zeker moment gegrepen worden door de aanblik van het oude kerkhof. Oude graven met hier en daar lege plekken en machtige beukenbomen die het kerkhof een aangrijpend en waardig voorkomen geven. Het voelt er vredig en het lijkt alsof de tijd hier stilstaat.

Met de verheffing van de bedevaartskapel tot rectorale kerk in 1927 kreeg de Handelse kerk de bevoegdheid om te begraven en te dopen. In de zuidwesthoek van het processiepark werd in datzelfde jaar een kerkhof ingericht. Door de hoge waterstanden als gevolg van de wijstverschijnselen ter plekke moest de kist soms in het grondwater worden geplaatst. Daarom werd in 1928 het niveau met een halve meter opgehoogd. Later in 1935 werd het kerkhof vergroot en het zal rond 1954 geweest zijn dat dit kerkhof in onbruik geraakte vanwege een nieuw aangelegd kerkhof achter in het park. De graven op het oude kerkhof zijn karakteristiek voor de periode waarin op dit kerkhof de overledenen ter aarde werden besteld. Je ziet er statige graven naast eenvoudige betonnen kruisen, een weerspiegeling van de standen in die tijd.
(Bron: In eeren ende oirbaar onser vrouwe te Haenle; 2005; Peter Lathouwers)

Het oude kerkhof is onderdeel van het processiepark en is opgenomen in het landelijk erfgoed monumentenregister. De graven op het oude kerkhof behoren niet tot het erfgoed en zijn dus niet vermeld in het monumentenregister.
Het oude kerkhof wordt door de parkvrijwilligers onderhouden, zij ruimen blad en afgewaaide takken op en zij snoeien de heggen, struiken en bomen. Het onderhoud van de graven valt niet onder de werkzaamheden de parkvrijwilligers maar is voorbehouden aan de rechthebbenden van de graven, bijvoorbeeld familie.

De tijd verricht zijn verwoestende werk in alle rust en kalmte en dit is te zien. Een aantal van de betonnen kruisen zijn al verdwenen en omlijstingen van graven zijn verzakt, gebroken of niet meer compleet. Veel graven zijn deels met mossen bedekt.
Het zou jammer zijn als we de graven op dit oude kerkhof aan de vergankelijkheid moeten gaan prijsgeven.

Ons streven is enerzijds om het kerkhof zo lang mogelijk in goede staat te houden en anderzijds om in beeld en tekst te documenteren wat er van de graven nog over is.
Wat we daarvoor nodig hebben is behalve man/vrouwkracht ook de kunde van mensen die ons ter wille kunnen zijn om op digitale wijze van ons oude kerkhof een mooi document en beeldbank samen te stellen.

Wil je ons helpen? Of wil je wat meer informatie?
Neem contact op met het bestuur via het contactformulier.

Deel dit artikel:

Wilt u ons werk steunen?

Uw giften zijn van harte welkom.
Stichting Cultureel Erfgoed heeft een ANBI-status. U kunt daardoor gebruik maken van bijzondere voordelige fiscale regelingen.