Elk speelt zijn rol, ook in Handel (1)

Door: Peter Lathouwers

Het is september 2015 als toneelgroep De Kern haar vijftigjarig bestaan viert, een
respectabele leeftijd. Toch heeft het Handelse toneelleven een nog eerdere oorsprong,
die zeker al teruggaat tot in de jaren dertig van de vorige eeuw. Kort voor zijn plotselinge
overlijden in mei vorig jaar schreef Peter Lathouwers hierover een uitgebreid
artikel. We publiceren het in Gemerts Heem in overleg met zijn weduwe Greetje. In dit
nummer deel 1.

Na 1900 verbetert langzaam maar zeker de arbeidssituatie van de mensen die in fabrieken werken. Ondanks dat er nog veel en hard gewerkt moet worden, zorgen de ingevoerde vaste werktijden ervoor dat de arbeiders naast werken, eten en slapen ook tijd hebben voor andere activiteiten. Het verenigingsleven neemt dan ook een hoge vlucht met de komst van fanfares, schutterijen (handboog), zangkoren en toneelverenigingen. Hun feestelijke teeravonden worden opgeluisterd met zang, voordrachten én toneel. In het zuiden van ons land worden deze sociale ontwikkelingen nog eens extra gestimuleerd door de katholieke kerk, het ‘Rijke Roomse Leven’! Behalve het stimuleren zal de kerk ook nog decennialang een stevige invloed uitoefenen op deze sociale ontwikkelingen. Omstreeks de jaren dertig van de vorige eeuw heeft vrijwel ieder dorp zijn eigen toneelvereniging(en).

Lees hier het volledige verhaal: klik hier

Lees hier deel 2: klik hier